element1
element1a3a1
element1a3a1c

Denna bok riktar sig främst till pedagoger inom förskolan som har för avsikt att utbilda sig till förskolechef eller motsvarande nivå inom andra områden.

Författaren synliggör vilka faktorer som bidrar till ett bra ledarskap, bland andra: kommunikativ förmåga, lyhördhet och social kompetens. Dessutom allt som kan rymmas inom sunt förnuft och civilkurage exemplifieras.

Hon beskriver ingående två praktikfall som handlar om övergrepp mot barn, något som kan betraktas som det svåraste att hantera för förskolepersonalen.

Författaren har erfarenhet från barnomsorg/förskola sedan 1940-talet då hon gick i så kallad kindergarten. Hon upplevde beroendet av barnomsorg som ensamstående förälder under 1970-talet. Därefter har hon som pedagog och förskolechef under många år startat, utvecklat och drivit förskolor inom Stockholms stad.

item4
item6
Balk1

Insikter om ledarskap i förskolan

 

Författare: Birgitta Bok

Inbunden: 67 sidor
ISBN: 978-91-85705-82-5
Format: 160 x 230 mm

Utkom: 12 maj 2016

Författare
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
item8
TEST
Startsida
Böcker
Framsidan8cm