halsalivsstil
Framsidan3cm
element1a3a5
element1a3a1b1
Framsidan3cm3a
Omslaget3cm1a
Framsidan3cm3
Omslaget3cm1b

1 2

Arnhild Lauveng
I morgon var jag alltid ett lejon

Arnhild Lauveng var inlagd på psykiatriska avdelningar i tio år med diagnosen schizofreni. Hon var psykotisk och självdestruktiv. Hon krossade glas och skar sig. Boken tar oss med in i en värld av röster, hallucinationer; av råttor som springer i flock efter henne, och vargar som gläfser efter henne, med gula ögon och dreglande käftar.

Arnhild Lauveng
Onyttig som en ros

Har sjuka människor mindre värde? Vem ska definiera vad förbättring är, och ska tidigare sjuka alltid vara dubbelt så friska för att räknas som friska? Arhild Lauveng skriver med utgångspunkt från egna erfarenheter, både från tiden som patient och med psykologens perspektiv.

Margareta Alderin
Upptäckten

Margareta Alderin har skrivit en bok som är unik. Den skildrar i dagboksform hur hon steg för steg går in i det som inom psykiatrin kallas en psykos. Och hur hon sedan helt på egen hand tar sig ur detta tillstånd. Utan mediciner och andra ingrepp.

Visa som lista

Visa omslag

Utgivningsdatum

Alfabetisk

Sally Swift
Centrerad ridning

Den andra boken ersätter inte den första, den kompletterar den: ”Den andra boken handlar mer om hästen. I den förklaras i grova drag hur du kan förbättra hästens muskulatur och gång med hjälp av större förståelse och tillämpning av centrerad ridning.”

Sally Swift
Ett med hästen

Ett med hästen och Centrerad ridning handlar om hur man kan förbättra sin ryttarkänsla. Genom att behärska sin egen kropp och använda den på ett medvetet sätt kan man uppnå harmoni med hästen, menar författaren Sally Swift.

Bocker
Böcker
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST