element1
element1a3a1
element1a3a1b
item4
Startsida
item6
Balk1

samt Officer dans l'Ordre des Palmes Academiques i Frankrike.

 

Han har publicerat vetenskapliga avhandlingar vid Krigsmuseet i Athen, Militärhistoriska Institutet i Moskva och Universitetet i Strassbourg samt ha varit timanställd universitetslektor i Stockholm och Uppsala.

 

Hans militärhistoriska författarskap är mycket omfattande, men har hittills endast utgjorts av essäer i olika samlingsvolymer.

 

Livstidsdlögnen och Ivor Thord Gray – Soldat under 13 fanor är hans första självständiga verk.

UTGIVNA BÖCKER

Livstidslögnen, 2008
Ivor Thord Gray – Soldat under 13 fanor, 2008

Nazismen i Sverige 1924-1945, 2010


 

Bojerud

Stellan Bojerud

Födelseår: 1944
Bor: Sundbyberg

Bakgrund: Han blev officer 1966. Efter sedvanlig trupp-tjänst genomgick han Militärhögskolans högre stabskurs (nu Försvarsskolans chefskurs) och var 1986-1994 forskare vid Militärhistoriska avdelningen.

 

Efter en period i stabstjänst som chef för Territorialförsvars-sektionen vid Stockholms Försvarsområde var han 1999-2001 huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan samt därefter fram till sin pensionering 2003 framtids-forskare med uppgift att utreda Network Centric Warfare.

 

Stellan Bojerud är ledamot av Kungl. Krigsvetenskaps-akademien, korresponderande ledamot av Kungl. Örlogs-mannasällskapet, ledamot av Svenska Militärhistoriska Kommissionen och ledamot på livstid av US Naval Institute

Författare
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
item3
TEST
Böcker