element1 Mi
element1a3a1
element1a3a1b

Foto: Carin Klaesson

item5
item6
Balk1

Mi Karlsson Bergkvist

Födelseår: 1970
Bor: Stockholm

Bakgrund: I gymnasiet läste hon humanistisk linje med helklassisk inriktning. De antika sagorna och myterna har alltid fascinerat och inspirerat och här fick hon en möjlighet att ytterligare sätta sig in i kulturerna och språken omkring detta. Därefter läste hon Kultur-vetarlinjen och blev klar med sin fil.kand.examen 1995 och påbörjade sin magisterexamen, som avslutades 2004.

 

Mi Karlsson Bergkvist valde teatervetenskap som huvud-ämne för sina studier. Hennes två examensarbeten
behandlar barn-och ungdomsteatern på Dramaten. Hon
har också läst musik-och dansvetenskap inom ramen för Kulturvetarlinjen.

UTGIVNA BÖCKER

På annat förlag:
Hitta hem, Ordfront, Stockholm, 2003 (Antologi, Sofia Lindström och Astrid Trotzig (red)

På Sivart Förlag:
Amanda och fågelbadet, 2008
Tekla Tiger och JAG-boken, 2009

Amanda och blåbärsälgen, 2010
Jag är med dig alla dagar, 2012

 

Författare
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
item3
TEST
Startsida
Böcker