element1a3a5
Framsidan8cm

Författaren Stellan Bojerud är militärhistoriker och har varit huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm, där han bland annat 1999–2002 deltagit som föreläsare i Försvarsmaktens utbildningsprogram mot nazism, rasism och främlingsfientlighet.

Nazismen i Sverige 1924–1945 är ett bidrag till att reda ut och göra upp med vårt förflutna. I boken avslöjar författaren ett antal faktoider, myter och vanföreställningar beträffande Sveriges förhållande till nazismen 1924–1945.

Boken reder ut begreppen och definitionen av nazism. Det är viktigt att skilja på nationalsocialism, nazism och högerextremism.

Dessutom saknas en allmänt accepterad definition av vad nazism är och vem som kan betecknas som nazist. Det skapar problem genom att ordet nazist missbrukas för att beteckna personer med allmänt odemokratiska åsikter eller blott och bart såsom förolämpning eller skällsord. Begreppet urvattnas och riskerar därigenom att omfatta personer, som aldrig varit nazister i ordets egentliga mening.

Stellan Bojerud går igenom en mängd uppgifter som författare och journalister berättat om under årens lopp. Ett exempel är ”Dödslägret i Sjöbo”. I tidningar har det vid flera tillfällen förekommit uppgifter om planer att i mitten av 1930-talet bygga ett koncentrationsläger i Sjöbo. ”De svenska judarna skulle hållas fängslade i koncentrations-läger i Sjöbo innan de sändes vidare till gasdöden i Auschwitz”. Bojerud granskar uppgifterna mot de historiska fakta som finns för att reda ut fakta och myter och sätta in Sverige i det europeiska sammanhanget.

Nazismen i Sverige 1924–1945

 

Författare: Stellan Bojerud

Inbunden, illustrerad: 144 sidor
ISBN: 978-91-85705-29-0
Format: 180 x 230 mm

Utkom: 1 mars 2010

Startsida
Böcker
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST
element2 element1a3a1c2 element1a3a5