element1a3a5
Framsidan8cm

”Bokens författare och huvudperson, Dr Magnus Edner, berättar här utifrån patientens egenupplevda perspektiv om sin komplicerade rehabilitering och långa väg tillbaka efter en stroke med komplicerad symtombild. Läsningen är både nedslående och upplyftande på samma gång.

Nedslående på grund av att vårdens brister och tillkorta-kommanden så tydligt blottläggs, särskilt i relation till oförmågan (oviljan?) att ta ett helhetsansvar kring en rehabiliteringsprocess av ett svårbehandlat tillstånd.

Upplyftande genom att huvudpersonen genom envishet, kunskap och stort stöd från sin familj visar att det går att gradvis förbättras om rätt förutsättningar ges, även lång tid efter en hjärnskadas uppkomst.”
Professor Michael Nilsson, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin

 

Stroke är vanligt med drygt 30 000 drabbade personer varje år i Sverige. Socialstyrelsen konstaterar i en rapport från 2011 att bristerna inom svensk rehabilitering är så stora att de snarast strider mot svensk lag. Enligt det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke anger nästan varannan strokepatient ett år efter insjuknandet brister i rehabiliteringen.

Boken vänder sig till alla som är drabbade av stroke och framför allt till anhöriga som får bära ett tungt lass. Boken vänder sig också till dem som på något sätt arbetar med detta inom hälso- och sjukvården med budskapet att med rätt rehabilitering, även sen, kan alla bli avsevärt förbättrade. Problemet är att svensk rehabilitering lider av stora brister.

Är du full? Nej jag har haft stroke

 

Författare: Magnus Edner
Inbunden, 109 sidor
ISBN: 978-91-85705-59-7
Format: 155 x 223 mm

Utkom: 28 december 2012

Böcker
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST
element2 element1a3a1c2 element1a3a5