element1a3a1b1

Ingemar har tidigare arbetat många år inom SL, bland annat som facklig förtroendeman och facklig informatör.

 

Numera arbetar Ingemar med att sprida Fryshusets idéer i landet och att jaga pengar till dess verksamheter.

 

Fryshuset inifrån är Ingemars första bok och han har lovat att det kommer fler.

Ingemar Lund

Födelseår: 1951
Bor: Solna

Bakgrund: Ingemar Lundh arbetar på Fryshuset sedan 1997 och var innan dess verksam som frivillig i Fryshusets verk-samhet Brobyggarna. Under åren har han haft kontakt med det mesta som hänt i huset med upprinnelsen till boken var funderinger kring husets tidiga år, innan han själv började där.

 

Efter att ha tillbringat mycket tid i husets källargångar på jakt eftet utspritt arkivmaterial i dammiga flyttkartonger, har han lyckats sammanställa en bild av hur Fryshuset uppkommit och hur huset fungerar idag.

 

Under hela livet har han alltid ägnat sig åt att rita, fotografera och göra illustrationer, så självklart tog han chansen att göra omslaget till Fryshuset inifrån.

UTGIVNA BÖCKER

Fryshuset inifrån, 2008


 

Startsida
Böcker
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST
element2 element1a3a5 element1a3a1b1