element1a3a1b1
Mi

Foto: Carin Klaesson

Mi Karlsson Bergkvist

Födelseår: 1970
Bor: Stockholm

Bakgrund: I gymnasiet läste hon humanistisk linje med helklassisk inriktning. De antika sagorna och myterna har alltid fascinerat och inspirerat och här fick hon en möjlighet att ytterligare sätta sig in i kulturerna och språken omkring detta. Därefter läste hon Kultur-vetarlinjen och blev klar med sin fil.kand.examen 1995 och påbörjade sin magisterexamen, som avslutades 2004.

 

Mi Karlsson Bergkvist valde teatervetenskap som huvud-ämne för sina studier. Hennes två examensarbeten
behandlar barn-och ungdomsteatern på Dramaten. Hon
har också läst musik-och dansvetenskap inom ramen för Kulturvetarlinjen.

UTGIVNA BÖCKER

På annat förlag:
Hitta hem, Ordfront, Stockholm, 2003 (Antologi, Sofia Lindström och Astrid Trotzig (red)

På Sivart Förlag:
Amanda och fågelbadet, 2008
Tekla Tiger och JAG-boken, 2009

Amanda och blåbärsälgen, 2010
Jag är med dig alla dagar, 2012

 

Startsida
Böcker
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST
element2 element1a3a5 element1a3a1b1