Stacks Image 252

Utgiven: 12 maj 2016
Formgivning: Torbjörn Ring
Band: Inbunden
Format: 161 x 230 mm
Omfång: 67 sidor
ISBN: 978-91-85705-82-5

Insikter om ledarskap i förskolan

Birgitta Bok

Denna bok riktar sig främst till pedagoger inom förskolan som har för avsikt att utbilda sig till förskolechef eller motsvarande nivå inom andra områden.

Författaren synliggör vilka faktorer som bidrar till ett bra ledarskap, bland andra: kommunikativ förmåga, lyhördhet och social kompetens. Dessutom allt som kan rymmas inom sunt förnuft och civilkurage exemplifieras.

Hon beskriver ingående två praktikfall som handlar om övergrepp mot barn, något som kan betraktas som det svåraste att hantera för förskolepersonalen.

Författaren har erfarenhet från barnomsorg/förskola sedan 1940-talet då hon gick i så kallad kindergarten. Hon upplevde beroendet av barnomsorg som ensamstående förälder under 1970-talet. Därefter har hon som pedagog och förskolechef under många år startat, utvecklat och drivit förskolor inom Stockholms stad.