Stacks Image 252

Utgiven: 6 november 2014
Formgivning: Torbjörn Ring
Band: Inbunden
Format: 166 x 232 mm
Omfång: 342 sidor
ISBN: 978-91-85705-78-8

Blinka lilla stjärna

Rosalie Hevius och Ronnie G Lundin

Den lilla flickan Jasmine blir tillsammans med sin bror fosterhems­placerad. Det visar sig att de hamnar ur askan i elden. Barnen är hårt hållna och blir misshandlade av fostermodern med piskor och stryk. Jasmines huvud doppas under vatten och fostermodern drar i håret så att hårtestar lossnar. Inlåsning i en mörk jordkällare tillhör också vardagen. Det värsta är när fosterfadern fattar tycke för flickan och börjar utnyttja henne sexuellt.

Människor runt omkring anar vad som sker men väljer att inte ingripa, inte heller den barnläkare som får Jasmines förtroende gör något åt situationen, utan skvallrar istället för fosterföräldrarna. Myndigheterna, som är satta att kontrollera fosterhemmen, utförde en tämligen bristfällig och slapphänt kontroll av fosterföräldrarna och förhållandena i fosterhemmet.

Under tiden kämpar den biologiska modern för rätten att få träffa sina barn, men det är inte lätt då hon dels kommit på kant med fosterföräldrarna, dels är missbrukare och fängelsekund.

Boken bygger på verkliga händelser men är skriven i romanform. Tider, platser, namn och delvis innehållet är ändrat för att ingen ska pekas ut.

Den här boken är minst lika viktig och angelägen idag som någonsin tidigare. Vi får aldrig du och jag låta bli att ta tecknen på allvar, inte använda bortförklaringar för att slippa agera. Det får vi ALDRIG göra! Du och jag som arbetar med barn i familjehem har ett ännu större ansvar att agera när vi ser tecken på att barn kan fara illa. Läs boken och ha den i ditt minne när du möter barnen i familjehemmen.
Lena Karlsson, vd stiftelsen Fyrljuset