Stacks Image 252

Utgiven: 2 januari 2013
Formgivning: Ellinor Mossberg
Band: Inbunden
Format: 162 x 230 mm
Omfång: 109 sidor
ISBN: 978-91-89025-59-7

Är du full? Nej, jag har haft stroke
Om vikten av fullgod regabilitering

Magnus Edner

Bokens författare och huvudperson, Dr Magnus Edner, berättar här utifrån patientens egenupplevda perspektiv om sin komplicerade rehabilitering och långa väg tillbaka efter en stroke med komplicerad symtombild. Läsningen är både nedslående och upplyftande på samma gång.

Nedslående på grund av att vårdens brister och tillkortakommanden så tydligt blottläggs, särskilt i relation till oförmågan (oviljan?) att ta ett helhetsansvar kring en rehabiliteringsprocess av ett svårbehandlat tillstånd.

Upplyftande genom att huvudpersonen genom envishet, kunskap och stort stöd från sin familj visar att det går att gradvis förbättras om rätt förutsättningar ges, även lång tid efter en hjärnskadas uppkomst.

Professor Michael Nilsson, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin

Stroke är vanligt med drygt 30 000 drabbade personer varje år i Sverige. Socialstyrelsen konstaterar i en rapport från 2011 att bristerna inom svensk rehabilitering är så stora att de snarast strider mot svensk lag. Enligt det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke anger nästan varannan strokepatient ett år efter insjuknandet brister i rehabiliteringen.

Boken vänder sig till alla som är drabbade av stroke och framför allt till anhöriga som får bära ett tungt lass. Boken vänder sig också till dem som på något sätt arbetar med detta inom hälso- och sjukvården med budskapet att med rätt rehabilitering, även sen, kan alla bli avsevärt förbättrade. Problemet är att svensk rehabilitering lider av stora brister.