Stacks Image 252

Utgiven: 1 mars 2010
Formgivning: Torbjörn Ring
Band: Inbunden, illustrerad
Format: 188 x 237 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-85705-29-0

Nasismen i Sverige 1924–1945

Stellan Bojerud

Författaren Stellan Bojerud är militärhistoriker och har varit huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm, där han bland annat 1999 2002 deltagit som föreläsare i Försvarsmaktens utbildningsprogram mot nazism, rasism och främlingsfientlighet.

Nazismen i Sverige 1924 1945 är ett bidrag till att reda ut och göra upp med vårt förflutna. I boken avslöjar författaren ett antal faktoider, myter och vanföreställningar beträffande Sveriges förhållande till nazismen 1924 1945.

Boken reder ut begreppen och definitionen av nazismen. Det är viktigt att skilja på nationalsocialism, nazism och högerextremism. Dessutom saknas en allmänt accepterad definition av vad nazism är och vem som betecknas som nazist. Det skapar problem genom att ordet nazist missbrukas för att beteckna personer med allmänt odemokratiska åsikter eller blott och bart såsom förolämpning eller skällsord. Begreppet urvattnas och riskerar därigenom att omfatta personer, som aldrig varit nazister i ordets egentliga mening.

Stellan Bojerud går igenom en mängd uppgifter som författare och journalister berättat om under årens lopp. Ett exempel är Dödslägret i Sjöbo . I tidningar har det vid flera tillfällen förekommit uppgifter om planer att i mitten av 1930-talet bygga ett koncentrationsläger i Sjöbo. De svenska judarna skulle hållas fängslade i koncentrationsläger i Sjöbo innan de sändes vidare till gasdöden i Auschwitz . Bojerud granskar uppgifterna mot de historiska fakta som finns för att reda ut fakta och myter och sätta in Sverige i det europeiska sammanhanget.