Stacks Image 254

Utgiven: 24 januari 2024
Formgivning: Torbjörn Ring
Omslagsfoto: Lisa Jansdotter Svanlund
Band: Inbunden
Format: 155 x 223 mm
Omfång: 127 sidor
ISBN: 978-91-89025-27-1

Rektor att lita på Om förtroende och tillit i skolan

Annika Hällsson

Litar dina lärare på dig som rektor? Har skolans medarbetare förtroende och tillit till er på skolan som har i uppdrag att leda, motivera och påverka skolans utveckling?
Vilka egenskaper behöver man utveckla för att bli en tillitsvärdig ledare? Vad säger forskningen om vad som är förtroendeskapande i ledarskap och HUR utvecklar man dessa egenskaper?

Boken Rektor att lita på handlar om vikten av att kunna bygga förtroende och tillit som ledare i skolan; om hur förtroendefulla relationer med skolans lärare gör det möjligt att utöva ledarskapet och därigenom påverka skolans resultat.
Boken för samman forskning om betydelsen av förtroende och tillit i ledarskapet med författarens många års beprövade erfarenhet.
Rektor att lita på diskuterar även skolans utveckling och hur bristen på tillit i skolans styrkedja påverkar ledarskapet i skolan.

Boken vänder sig till skolans alla ledare med uppdrag att driva utveck­ling; rektorer och biträdande rektorer, förstelärare och lektorer, arbetslagsledare och även till skolans specialpedagoger. Boken kan också läsas av förskolans ledning samt alla som är intresserade av skolan och skolans utveckling. Boken kan med fördel användas som ett gemensamt diskussionsunderlag för skolors pedagogiska ledningsgrupper för att utveckla gruppens förmåga att bygga förtroendefulla relationer med medarbetarena. Efter kapitlen finns reflektionsfrågor.

Annika Hällsson har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta som rektor och skolledare.