Stacks Image 254

Utgiven: 1 maj 2024
Formgivning: Torbjörn Ring
Omslag: Björn Liljegrääs
Band: Inbunden
Format: 155 x 223 mm
Omfång: 337 sidor
ISBN: 978-91-89025-32-5

Det får du ta ansvar för själv en politikers berättelse om ansvar utan skyddsnät

Ingrid Amrén

Runt millennieskiftet genomförde regeringen med Göran Persson i spetsen en kraftig sanering av den svenska ekonomin. En konsekvens var att statligt stöd till landstingen drogs in.

För Landstinget Gävleborg gällde det att kompensera uteblivet statsstöd på över 600 miljoner kronor. Ingrid Amrén var den högsta ansvariga politikern för att genomföra stålbadet. Nedläggning av hela eller delar av sjukhus var oundvikligt.

Hon beskriver i boken på ett initierat och avslöjande sätt den dramatik som det ledde till, både på politiskt och personligt plan. Då hon efterfrågar vägledning från sitt eget parti centralt – regeringspartiet – blir det kalla handen från självaste statsministern. På regional nivå uppstår splittring inom det styrande partiet. Tidigare vänner inom partiet vände henne ryggen. Media, kyrkan, kultureliten och till och med inom skolan har man svårt att skilja mellan sak och person. ”Gör gärna förändringar bara det inte drabbar mig” är en gammal devis som blev mycket aktuell.