Stacks Image 252

Utgiven: 7 maj 2015
Formgivning: Torbjörn Ring
Band: Inbunden, illustrerad
Format: 160 x 231 mm
Omfång: 95 sidor
ISBN: 978-91-85705-80-1

Stacks Image 261

Опаленные войной судьбы
Livsöden i krig

Стен Лосенборг / Sten Losenborg

В этой книге рассказывается о том, как шведские власти об­ращались с советскими военнопленными, кото­​рые после окончания Второй мировой войны были репатриированы в Советский Союз.

Автор использовал секретные документы, которые опи­сывают обращение с заключенными в Лулео, Сюндсвале и Евле. На протяжении многих лет, и вплоть до сегодняшнего дня, власти категорически отрицают отправку советских за­клю­ченных из Евле в Советский Союз.

Выдача прибалтийских заклю­чен­­­­ных, про­­исхо­дившая в то же самое время, подвер­галась се­рь­­­ёзной критике, но она ка­жется незначи­­тельной по сравнению с события­­ми, представленными в книге Стена Лосенборга.


I den här boken får vi läsa om hur svenska myndigheter behandlade ryska tillfångatagna soldater, som urskiljningslöst sändes tillbaka till Sovjetunionen efter andra världskriget.

Författaren har tagit del av hittills hemligstämplade dokument som beskriver hanteringen av fångar i Luleå, Sundsvall och Gävle. I det sistnämnda fallet har myndigheter kategoriskt under alla år förnekat, och än idag, att det skedde utskeppning av fångar från Gävle, vilket Sten kan visa genom de dokument han har studerat.

Baltutlämningen, som skedde samtidigt och som har kritiserats mycket hårt, ter sig liten i jämförelse med vad Sten presenterar.