Stacks Image 252

Utgiven: 28 november 2011
Formgivning: Torbjörn Ring
Band: Inbunden, illustrerad
Format: 185 x 235 mm
Omfång: 222 sidor
ISBN: 978-91-89025-58-0

Skälby Kungsgård
en barndomsberättelse

Gitta Magnell

Herrgården Skälby Kungsgård ligger i Kalmar på historiska marker av domarringar och gravar från äldre järnåldern. När Gitta Magnell och hennes fyra syskon växte upp här fanns denna miljö fortfarande kvar. Men i början av 1960-talet förändrades allt. Då behövde politiker och byggherrar markerna till nya hus för det ständigt växande Kalmar.

I sina barndomsminnen återskapar Gitta Magnell de paradisiska hagar och ängar som aldrig fick chansen att bestå.

Vår mot inpräntade noga i oss barn att vi bara var en helt vanlug borgerlig familj. Hon ville inte att vi skulle få för oss att vi var något särskilt för att vi bodde i ett förnämt herrgårdshus som varit bostad åt en rad ståthållare, landshövdingar och krigsherrar.

Men det var förstås något alldeles särskilt att växa upp på Skälby Kungsgård. Vi levde där ända tills gården avvecklades i mitten av 60-talet.

Gården har en intressant historia med anor från medeltid. På 1500-talet var gården Gustav Vasas personliga egendom. Den förvaltades av en fogde men bönderna i trakten gjorde uppror mot det stränga fogdeväldet och Dackefejderna sägs ha utspelat sig i hagarna runt gården.

Fram till 1965 tillhörde hagarna, ängarna och åkrarna runt Kalmar det gamla godset. Vid det stora industriområdet Hansa City bredde lerjordar ut sig som var bland de bördigaste i Europa. Det krävdes kostsamma pålningara för att bygga här, eftersom marken består av urgammal sjöbotten.

Idag ligger Skälby Kungsgård omsluten av motorvägar och rondeller. Turisterna som susar förbi här på E22:an lägger kanske lägger märke till det stora herrgårdshuset, som syns till höger alldeles vid uppfarten till Ölandsbron. Det var vitt på vår tid men är idag gråmålat. Några faluröda lador och en väldig ladugård med skylten LOGDANS syns ochså. Byggnaderna används numera av olika föreningar och gården är en 4H-gård, ett omtyckt utflyktsmål för kalmarborna.