Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Full av liv, 2010

Ywonne Andersson

Födelseår: 1944
Bor: Mjölby
Bakgrund: Uppvuxen i olika fosterhem, släkt- och familj i Värmland.

Hon har arbetat som skolledare sedan 1992 i låg-, mellan- och högstadiet och de senaste åren med elever med stora sociala problem.

Byte av fosterhem kunde skötas smidigt. Man satte barnet i en taxi eller på ett tåg utan att berätta om resans mål. Barnets själ svartnade och allt som fanns av tillit försvann.

Författaren har tidigare fått flera noveller publicerade i Hemmets Veckotidning och Hemmets Journal under 2007 och 2008, och i Lärarnas fria tidning Liv i Sverige har publicerat fyra berättelser vid olika tidpunkter.