Arnhild Lauveng

Födelseår: 1972
Bor: Sør-Odal i Hedmark, Norge
Bakgrund: Hon är utbildad psykolog vid Universitetet i Oslo 2003 och arbetar som psykolog i den offentliga sektorn.

Som 17-åring fick hon diagnosen schizofreni och lades in på psykiatrisk akutavdelning. I tio års tid var hon patient inom den psykiska sjukvården. Hon blev frisk och utbildade sig till psykolog. Hon har skrivit två självbiografier om vägen in och ur psykoser med ett yrkesmässigt resonemang kring olika tillstånd och orsaker till personlighetsutvecklingen:

I morgen var jeg alltid en løve, Cappelen 2005
Unyttig som en rose, Cappelen 2006

Hennes tredje bok tar upp temat om psykisk hälsa och arbetsliv:
Arbeidsmaur med gipset hjerte, Universitetsforlaget 2008

Lauveng är en aktiv föredragshållare och har mottagit flera priser, bland andra:
• ”Prisen till fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern”, 2004.
• Åse Gruda Skards Pris för att hon populariserar förmedlingen av psykologisk kunskap, 2007
• Schizofrenipriset vid den årliga Schizofrenikonferensen, 2008
• Fritt Ords Honnør från Institutionen Fritt Ord.