Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Upptäckten, 2008

Margareta Alderin

Födelseår: 1945
Bor: Stockholm
Bakgrund: Uppvuxen i Gubbängen i Stockholm. Flyttade som tolvåring med familjen till Skåne. Hon har arbetat som Art Director på multinationella reklambyråer i över trettio år.

På försommaren 1993, då Margareta var 48 år, sade hon upp sig i övertygelse om att: ”det jag arbetade med inte främjade människans utveckling på jorden, och absolut inte min egen. Denna smärtsamma process som plötsligt startade inom mig kallar jag för ett Uppvaknande och blev en vändpunkt i mitt liv.”

Idag är Margareta Alderin djupt engagerad i olika mentala närverk för människor med psykiska funktionshinder. Hon föreläser runt om i landet och arbetar med ett 4-punktsprogram. Margareta Alderin har också lagt fram ett förslag till ny vårdform inom psykiatrins område.

För att spegla det genomgående budskapet i Margaretas snart femtonåriga författarskap ställer hon frågan: ”Vad är det egentligen som är sjukt och vad är det egentligen som är friskt i vårt samhälle idag?”