Inger Possenius Bichara

Födelseår: 1918
Bor: Stockholm
Bakgrund: Född i Nyköping och uppvuxen i Göteborg. Pappan var postmästare för postkontoret vid Järntorget och mamman var utbildad teckningslärare.

Efter studenten vid Göteborgs Högre Samskola fortsatte hon vid Göteborgs högre handelsinstitut. På somrarna under studenttiden vistades hon i Tyskland, England och Belgien som så kallad ”Paying Guest” i olika familjer för språklig, social och kulturell förkovran.

1938 flyttade hon till Stockholm för utbildning och arbete inom Kungliga Telegrafverket. Inger gick snart över till en tjänst som lärare vid Kungliga Telegrafverkets Utbildninsanstalt. Hon gick sedan vidare till Radiocentralen.

När andra världskriget var slut kom hon återigen ut i Europa, nu till ett vikariat vid Radio Suisse i Bern.

När hon återvände till Sverige efter sina 20 år i Egypten hade Sverige förändrats mycket. Utan nätverk, drygt 50 år, kvinna och egyptisk medborgare, var oddsen mycket dåliga för en nystart. Hon fick dock tjänst som sekreterare vid Stockholms Universitet i Frescati.

Efter pensioneringen startar hon en ny karriär som konstnär. Hon skapar botaniska collage som får ett mycket säreget och förtrollande uttryck. Hennes konstverk har fått stor uppmärksamhet på utställningar både i Sverige och i Europa.

Inger Possenius Bichara medverkade hösten 2008 i teveprogrammet LOGGA IN från UR. Där berättar hon om datorns och internets betydelse för hennes konstnärskap.