Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Visdomsord för vardagsbruk, 2008

Utgivet på annat förlag
:
Glöd, 2002

Sandor Márai

Födelseår: 1900 i Kassa i Österrike-Ungern (nuv. Kosice, Slovakien)
Död: 1989 i San Diego, USA

Bakgrund: Journalist och författare som gick i exil 1948 sedan sista delen i en trilogi konfiskerats och förstörts. Han bodde fyra år i Neapel följt av femton år i New York, tretton år i Salerno och nio år i San Diego.

När den kommunistiska regimen under 1980-talet försvagades i Ungern ville man ge ut hans romaner i nya upplagor, åter spela hans pjäser, och man ville gärna att han kom hem. Márai var dock orubblig i sin övertygelse och svarade bestämt nej till allt detta: Så länge de sovjetiska trupperna höll sig kvar i Ungern och det inte hölls fria demokratiska val, gav han inte sin tillåtelse. Det är förunderligt att han gick ur tiden samma år som detta äntligen blev verklighet.