Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Nu förstår jag mig själv, 2007

Pernille Dysthe

Födelseår: 1961
Bor: Oslo
Bakgrund: Uppvuxen i Bærum utanför Oslo. Gick på musiklinjen i gymnasiet och studerade piano i ett år på Norges Musikhögskola. Hon har en akademisk examen i psykologi vid Oslo universitet.

Hon arbetar som journalist inom den norska veckopressen sedan 1984. De senaste åren har hon arbetat på tidskriften HENNE och sedan december 2006 arbetar hon på magazinet EVA.

Hon reser runt i Norge och håller föredrag om flickor och kvinnor med ADHD.