Bertil Malmström

Bertil Malmström, 87 år, född 1937 i Uppsala. Barndom i Östergötland, tonår i Småland, studier i Uppsala. Biskops-Arnös folkhögskola i Mäla- ren, Marieborgs folkhögskola utanför Norrköping och Göteborgs folk- högskola.