Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Arne T Bergqvist, 2013

Mats Bergqvist

Mats Bergqvist är född 1955 och uppväxt i Vällingby. Han debuterar som författare med en bok om sin far: Arne T Bergqvist, Civilingenhjör SVR. Boken grundar sig på många intervjuer med pappa Arne, med ambitionen att göra ett dokument om pappans liv.