Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Marodörer, medhjälpare och mördare, 2012

Utgivet på annat förlag:
I Stalins våld. Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939–41, 2010
Med förtvivland mod. Kampen för Polen 1939–45, 2008 (skriven tillsammans med Mathias Forsberg)
Röster som aldrig tystnar. Tredje rikets offer berättar, 2005


Artur Szulc

Artur Szulc, f. 1976, har en magisterexamen i historia och en gymnasielärarexamen. Sedan 2007 arbetar han som civil tjänsteman på Trängregementet i Skövde. 2009 tjänstgjorde han i den svenska Utlandsstyrkan i Kosovo.

Han skriver regelbundet åt historiska och militärhistoriska tidningar som norska MilitaerHistorie, Allt om Historia, Militär Historia och Svenskt Militärbiblioteks medlemstidning Pennan & Svärdet. Han bidrar också till populära sajter som skalman.nu (medlem i forumets svenska redaktion) och omforintelsen.se.