Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Tveeggade svärdet, 2012
Martin Blecher

Födelseår:1986
Bakgrund: Martina är utbildad beteendevetare med en kandidatexamen i psykologi. Martina har två döttrar och det är under tiden hon har varit föräldraledig som den interaktiva barnboken ”Kolla, en pippi! En bok för små fågelskådare” har blivit till. Boken syftar till att öka barns intresse för att vistas ute i naturen och därigenom främja välmåendet genom den mentala avslappning som naturen ger.

Martina arbetar som HR-expert inom verksamhetsutveckling på en stor myndighet när hon inte är föräldraledig. Hon är även certifierad coach och har utbildning i Reiki som är en metod för att behandla stress och ökad avslappning.