Roger Albrigtsen

Födelseår: 1971
Bor: Lakselv i Porsanger, Norge
Bakgrund: Uppvuxen i Evenes vid Narvik. Utbildad förskollärare.

Hans morfar var agent och kurir under hela andra världskriget och knuten till en av militärbaserna, som beskrivs i boken.

Roger har hämtat inspiration till boken från sitt stora intresse för andra världskriget.
Muntliga källor utgör en viktig del av källmaterialet. Roger har också skaffat många unika bilder från Sepalsbaserna, av vilka flera aldrig har publicerats.

”Fotografier från ockupationstiden berättar historier, historier som jag vill gå till botten med och föra fram i ljuset”, säger Roger.

Boken om Sepalsbaserna berättar den för allmänheten okända historien om en handfull agenter som under unika omständigheter kämpade mot den tyska ockupationen av Norge.
Vi får läsa om hur en hemlig militär operation, okänd för den svenska regeringen, upprätthölls i slutfasen av andra världskriget. På den svenska sidan i norr bygdes ett nätverk av underrättelsebaser för agenter, kurirer, flyktingar, vapen och utrustning. Ett hemligt samarbete mellan norrmän, svenskar, britter och amerikaner möjliggjorde operation Sepals.