Stacks Image 252

Utgivet på Sivart Förlag:
Amanda och fågelbadet, 2008
Tekla Tiger och JAG-boken, 2009
Amanda och blåbärsälgen, 2010
Jag är med dig alla dagar, 2012

Utgivet på annat förlag:
Hitta hem, Ordfront, Stockholm, 2003 (Antologi, Sofia Lindström och Astrid Trotzig (red)

Mi Karlsson Bergkvist

Födelseår: 1970
Bor: Stockholm
Bakgrund: I gymnasiet läste hon humanistisk linje med helklassisk inriktning. De antika sagorna och myterna har alltid fascinerat och inspirerat och här fick hon en möjlighet att ytterligare sätta sig in i kulturerna och språken omkring detta. Därefter läste hon Kultur-vetarlinjen och blev klar med sin fil.kand.examen 1995 och påbörjade sin magisterexamen, som avslutades 2004.

Mi Karlsson Bergkvist valde teatervetenskap som huvud-ämne för sina studier. Hennes två examensarbeten behandlar barn-och ungdomsteatern på Dramaten. Hon
har också läst musik-och dansvetenskap inom ramen för Kulturvetarlinjen.