element1a3a5
Framsidan8cm

Centrerad ridning handlar om att känna till sin egen kropp – det handlar om att förstå hur hästen upplever ryttaren och vilka förutsättningar du som ryttare ger din häst.

Boken innehåller handfasta övningar. Många av dem finns på marken, utan häst. Det gäller att föreställa sig och skapa en känsla som du sedan kan återkalla på hästryggen.

Sally Swift har myntat fyra begrepp som hon kallar de fyra grundstenarna: centrering, mjuka ögon, andning och byggklossar

Dessa fyra grundstenar utgör tillsammans med begreppet jordning själva kärnan i hennes metod. Om ryttaren lär sig att praktisera dessa begrepp kommer han eller hon att kunna rida harmoniskt och i samklang med sin häst.

”Jag tror alltid att det är nyttigt att studera nya infallsvinklar på de områden man är intresserad av. Om du är intresserad av hästar och ridning så är Sally Swifts böcker ett alldeles utmärkt och upplyftande exempel på ett lite annorlunda sätt att se på vår relation till och arbete med hästen. Hennes sätt att mycket målande beskriva sina teorier och dess praktiska tillämpningar är en behållning för varje ryttare och bidrar med en helt ny nivå när det gäller att försöka förstå vad ”ryttarkänsla” är. Böckerna känns i allra högsta grad moderna med tanke på det fokus vi idag har på hästvälfärd inom ett flertal hästdiscipliner. Fysisk och mental harmoni mellan häst och ryttare står i centrum!”

Lars Roepstorff
Universitetslektor i hästens anatomi, fysiologi samt hälso- och sjukvård, lärare på Hippologprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
 

VARFÖR TVÅ BÖCKER?

Den andra boken ersätter inte den första, den kompletterar den:
”Böckerna hör ihop, och det är bra att först ha läst ETT MED HÄSTEN. Den andra boken handlar mer om hästen. I den förklaras i grova drag hur du kan förbättra hästens muskulatur och gång med hjälp av större förståelse och tillämpning av centrerad ridning. När din ridskicklighet ökar kan du inte undgå att förbättra din hästs kropp. De två faktorerna samverkar och kan resultera i ett härligt samspel mellan häst och ryttare”, Sally Swift.


Alexander- och Feldenkraismetoden har inspirerat Sally Swift och hon har anpassat dessa metoder till ryttarens och hästens specifika förutsättningar. Detta gör att Centrerad Ridning är en ryttarpedagogik som lämpar sig väl för ryttare med handikapp eller fysiska nedsättningar. 

Centrerad ridning

 

Författare: Sally Swift

Översättning: Lottie Eriksson

Inbunden, illustrerad: 362 sidor
ISBN: 978-91-85705-37-5
Format: 210 x 230 mm

Utkom: 17 maj 2010

Läs bokens FÖRORD nr 1

Läs bokens FÖRORD nr 2

 

 

 

Se även Ett med hästen

Startsida
Böcker
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST
element2 element1a3a1c2 element1a3a5